top of page
אודות הספר - דיני ראיות

דיני ראיות (ארבעה כרכים, 2600 עמודים, 2020-2021)
הספר שופך אור על עקרונות היסוד של דיני הראיות והוא כולל דיון מעמיק ברקע העיוני ובתיאוריה של דיני הראיות הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.

הספר מביא לפני הקורא את כל אותם כללים והלכות שעוצבו בשיטת המשפט הישראלית אשר מהווים חלק בלתי נפרד מדיני הראיות בישראל. בספר מובאת סקירה מקיפה של הדין הקיים, כפי שהתגבש בחוק ובפסיקה, ולצידה, בחינה של ההצדקות ושל הרציונלים התיאורטיים אשר מונחים ביסודם, לרבות דיון ביקורתי והצעות לשינוי, תוך התייחסות למשפט משווה ולמחקרים אקדמיים עדכניים שפורסמו בארץ ובעולם.

חשיבותו של הספר בשלושה מישורים עיקריים: ראשית, בהביאו סקירה מקיפה ומעמיקה, ראשונה מסוגה, אודות הדין הפוזיטיבי הקיים. שנית, ניתוח ביקורתי של המשפט הנוהג ושלישית, הצגת מחקרים עדכניים פרי עטו של המחבר במגוון סוגיות שטרם לובנו כדבעי בספרות ובפסיקה. מחקרים אשר יש בהם לשפוך אור על סוגיות נכבדות בדיני הראיות בישראל.

ד"ר ואקי אינו מדלג בספרו על סוגיה רלוונטית כלשהי בדיני ראיות. הוא הופך כל אבן ואינו מותיר אבן אחת בלתי הפוכה; כל זאת באמצעות כתיבה קולחת, נהירה ומונגשת לכל. לצד סקירת הדין המצוי בכל נושא, מקפיד ד"ר ואקי להציג בפני הקורא ראייה מרחבית המנתחת כל סוגיה במשקפיים ביקורתיים, תוך שילוב דוגמאות מעולם המעשה, דיון בהצדקות תיאורטיות, ניתוח כשלים בדין המצוי, הצעות לדין רצוי והיקשים מתחומי משפט אחרים. ד"ר ואקי מעשיר את הקורא בידע ובניסיון שצבר הן כחוקר בעולם האקדמיה והן כפרקליט ומנהל בכיר בפרקליטות המדינה. שילוב מבורך זה של פרקטיקה ואקדמיה מביא בפני הקורא ניתוח עדכני של הפסיקה ושל הדין המצוי בכל סוגיה וסוגיה, וזאת לצד עיון מעמיק ברקע העיוני של כל אחת מהסוגיות.

​הספר הוא כלי עבודה, עיוני ומחקרי גם יחד, עבור מגוון רחב של קוראים: שופטים, עורכי דין, סטודנטים, חוקרים ואנשי אקדמיה, ואף הציבור הרחב אשר מבקש להרחיב את אופקיו ולהעמיק חקר בתחום מרתק זה.

אודות הספר

9.jpg
bottom of page