top of page
כתבו על הספר - דיני ראיות

הכתיבה המחקרית בישראל בסוגיית דיני הראיות הייתה, עד כה, ספורדית בעיקרה ובלתי ממצה, והיא התאפיינה בבחינתם של תחומים ספציפיים. ספרו של ד"ר ואקי מציג כתיבה הוליסטית, ביקורתית ומעמיקה של כל המכלול של דיני הראיות והוא מהווה מפעל מסיבי שבו מוצגות, תחת קורת גג אחת, בכתיבה סדורה ומעמיקה, כל הסוגיות הרלוונטיות בתחום דיני הראיות, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.

לספר חשוב זה ארבעה כרכים. הכרך הראשון מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני הראיות, בוחן את סוגיית קבילות הראיות ואת משקלן ומתייחס לדרכי ההוכחה. הכרך השני מתמקד בעדים, בהודאותיהם ובסוגי הראיות השונים. הכרך השלישי עוסק בעדות מפי השמועה ובחריגיה, בעדות יחידה ובתוספות הראייתיות ובחסיונות וראיות חסויות. הכרך הרביעי מתמקד בנטלי ההוכחה במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי כאחד.

כל אחד מארבעת הכרכים מציג לפני הקורא לא רק ניתוח ספציפי של כל סוגיה וסוגיה בדיני ראיות, אלא מעגלים נרחבים יותר של עקרונות היסוד של השיטה, תכליות, ערכים וצדק, וכן את השתלבותם של דיני הראיות, כמערכת כוללת, עם תחומים אחרים של המשפט, לרבות : דיני העונשין, סדר הדין הפלילי, סדר הדין האזרחי, המשפט הציבורי, ועוד.

בספרו מציג ד"ר ואקי לפני הקורא מלאכת מחשבת הכוללת משנה סדורה המלקטת את כל רסיסי המקורות של דיני הראיות לכדי תמונה אחת – מקיפה, רבגונית, בהירה, עדכנית וקוהרנטית.

לצד סקירת הדין המצוי בכל אחד מן הנושאים הנזכרים לעיל, מקפיד המחבר להציג לפני הקורא ראייה מרחבית המנתחת כל סוגיה במבט ביקורתי, תוך שילוב דוגמאות מעולם המעשה, דיון בהצדקות תיאורטיות, היקשים מתחומי משפט אחרים, ניתוח כשלים בדין המצוי והצעות לדין רצוי. בעשותו כן מזרים ד"ר ואקי "חיים" לדיני הראיות, שיש הרואים בהם תחום "אפור" מעט, והוא מעשיר את הקורא בידע ובניסיון שצבר, הן כחוקר בעולם האקדמי והן כפרקליט וכמנהל בכיר בפרקליטות המדינה.

זאת ועוד, ספרו של ד"ר ואקי כולל כמה חידושים בולטים ואציין רק אחדים מהם. כך, לדוגמה, כולל הספר: בחינה מקיפה של הרף הראייתי לצורך העמדה לדין פלילי (סיכוי סביר להרשעה); התייחסות חדשנית לסוגיית הראיות הדיגיטליות; דיון מעמיק במהותו של הספק הסביר והיבטו האמוציונלי; נטלי ההוכחה הנדרשים בשלל של מצבים וסוגיות במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי; והראיות ונטלי ההוכחה הנדרשים בשלב גזירת הדין (בעקבות תיקון מס' 113 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977) ועוד.

אני משוכנע שספרו של ד"ר ואקי יתרום תרומה חשובה ביותר לפיתוח דיני הראיות במדינת ישראל, והתובנות המוצעות בו תשמשנה אבן דרך של ממש לדיון האקדמי בתחום זה. יתר על כן, אין כל ספק בלבי שספר זה יסייע רבות לשופטים ולעורכי דין במילוי תפקידם.
 

137.jpg

פרופ' יורם דנציגר
שופט בית המשפט העליון (בדימוס)

ראיות כבסיס לעשיית צדק
כנחשון בן עמינדב בזמן קריעת ים סוף, ד"ר ואקי לא היסס לקפוץ ל"מים העמוקים", ולאחר עבודה מקיפה ויסודית מציג בפנינו עתה פסיפס מרתק של דיני הראיות בישראל.

האקדמיה הישראלית, למרבית הצער, הזניחה באופן יחסי את דיני הראיות. זה שנים רבות שלא היה בנמצא מקור אקדמי עדכני אחד המציג כתיבה הוליסטית, ביקורתית ומעמיקה של כל המכלול של דיני הראיות עד שבא ספרו של ד"ר יניב ואקי ומילא את החלל זה.

ד"ר ואקי אינו מותיר אבן אחת בלתי הפוכה; כתיבתו קולחת, נהירה ושווה לכל נפש. בסוגיות השונות של הספר מוצגת בפני הקורא ראייה מרחבית המנתחת כל סוגיה במשקפיים ביקורתיים, תוך שילוב דוגמאות מעולם המעשה, דיון בהצדקות תיאורטיות, ניתוח כשלים בדין המצוי, הצעות לדין רצוי והיקשים מתחומי משפט אחרים.

יתרונו וייחודו של הספר הוא במכלול. סוף-סוף ספר העוסק בדיני ראיות בישראל על כל פרטיהם, ברמת במאקרו והמיקרו, המצוי והרצוי, התיאוריה והמעשה.

הספר מעשיר, אפוא, את המשפט הישראלי בכלל. אין בליבי כל ספק, כי הוא עוד ישמש את בתי המשפט בישראל, ובכלל יסייע בידו של כל מי האוחז בו לפיתוח משמעותי של דיני הראיות.


לקריאת המאמר המלא (מקור ראשון)

137.jpg

פרופ' דורון מנשה

ראש התוכנית לתואר שני בתורת השפיטה וההליך הפלילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

תיבת פנדורה משפטית: ראיון עדים על ידי הפרקליטות לפני המשפט

ספרו פורץ הדרך של ד"ר יניב ואקי "דיני ראיות", שראה לאור לאחרונה עוסק בסוגיות חדשניות ומעורר ענין רב. אחת הסוגיות המרתקות שד"ר ואקי דן בהן בספרו, אשר טרם לובנו בספרות ואף המחוקק נמנע מלהסדירן, הנה ראיון עדים על-ידי התביעה.
ספרו של ד"ר יניב ואקי "דיני ראיות" שפורסם לאחרונה, מציע לראשונה דיון יסודי ומקיף בסוגיה זו. בהצלחה רבה, המחבר עושה סדר בסוגיה סבוכה ומורכבת זו.
האופן בו מטופלות סוגיות אלה בספרו של ד"ר ואקי, הופך את ספרו "דיני ראיות" לספר חובה בארון הספרים הישראלי.

137.jpg

ד"ר אסף הראל
ד"ר למשפטים, לשעבר עוזרו של היועץ המשפטי לממשלה, מרצה במרכז האקדמי פרס

bottom of page