top of page
כתבו על הספר - דיני עונשין

"הספרות המשפטית בישראל העוסקת בדיני עונשין היא מעטה. זו הפעם הראשונה מזה שנים שהתברכנו בספר המקיף את מירב הסוגיות המתעוררות בנושא. יורם רבין ויניב ואקי עשו עבודה נרחבת של איסוף ומחקר, ופרשו בפנינו באופן רחב ומרשים את הדין המצוי כפי שעוצב והתפתח על-פי צורכי הזמן וכפי שהתגבש נכון להיום.

[...] הספר הוא פרי מחקר והוראה של דיני העונשין במשך שנים, והוא ניצב "על כתפי ענקים" כמו גם על "חוכמת שאלות והערות של תלמידים". שילוב מיוחד זה שבין העולמות מעניק לספר ערך מוסף.

במהדורה החדשה הגדילו המחברים, העמיקו והרחיבו את המהדורה הקודמת. הספר מעיד על המחברים שבקיאים הם בכל רוחבה של קשת העונשין, ובטוחני שהספר יקנה עולמו ככלי עזר למשפטנים ברמות השונות.

ספר זה, המונח לפנינו, כמוהו כספר חדש. כולל הוא בחובו, לצד עדכונים ותוספות לפרקים שנכללו במהדורה הקודמת של הספר, גם פרקים חדשים שרואים אור לראשונה. ניתן למצוא בספר פרישה מעמיקה ומפורטת, מהמסד ועד הטפחות, החל ממקומם של דיני העונשין במשפט הפלילי והמבוא ההיסטורי לדיני העונשין, דרך שאלות יסוד באשר לגבולות התערבותו של המשפט הפלילי, עבור בתחולתם של דיני העונשין, יסודות העבירה וצדדים לעבירה וכלה בסייגים לאחריות הפלילית ובנפקותו של ספק".

137.jpg

השופטת עדנה ארבל

40.jpg

ספרם "דיני עונשין" כרך א וכרך ב של יורם רבין ויניב ואקי, מהדורה שנייה 2010 נמנה על ספרי היסוד המשפטיים, והנו "הכרח" בספרייתו של כל משפטן שעוסק במשפט הפלילי המהותי. זהו ספר שמעשיר מאוד את הספרייה הפלילית; [...] המהדורה השנייה הנה עדכון והרחבה רבה של המהדורה הראשונה שיצאה לאור בשנת 2008 ושזכתה להצלחה רבה. הן המהדורה הראשונה והן המהדורה השנייה זכו לציטוט רב הן בקרב הספרות המשפטית והן בקרב הפסיקה, לרבות פסיקות בית המשפט העליון, והמהדורה השנייה תזכה בעתיד לציטוטים רבים. [...] מדובר בספר מעולה שזוכה לשבחים רבים. 

ד"ר חאלד גנאים "כמה ביקורות על תחולתם, הצדקתם והיקפם של הסייגים לאחריות פלילית – על הספר 'דיני עונשין' של יורם רבין ויניב ואקי" המשפט יז 567 (2013)

137.jpg

ד"ר חאלד גנאים

41.jpg

​למדף הישראלי של ספרי המשפטים העוסקים בדיני עונשין נוסף ספרם של יורם רבין ויניב ואקי "דיני עונשין" בהוצאת לשכת עורכי הדין. הכרך הבודד של המהדורה הראשונה (2008), צמח לשני כרכים במהדורה השנייה (2010). מדובר בספר הסוקר את דיני העונשין של מדינת ישראל באופן רחב, תוך הצגת עקרונות היסוד של שיטת המשפט הפלילי בישראל. הספר אינו מתיימר להציע תיאוריה חדשה של דיני העונשין, אלא לתאר את הדין הקיים. עם זאת שומרים המחברים על פרספקטיבה ביקורתית, הממקמת את הניתוח של הדין המקומי בהקשר רחב מבחינה היסטורית ומשפטית.
[...]
סגנונו של הספר פשוט וברור. הכתיבה משלבת בין אזכורי חקיקה ופסיקה (כולל המחשת סוגיות באמצעות פסיקת הערכאות הדיוניות או דין זר במקרה הצורך) לבין ספרות אקדמית על הנושאים הנדונים (כולל עבודות דוקטורט שטרם פורסמו).
[...]
סגנון הכתיבה והתייחסות המחברים למגוון פרשנויות ונקודות מבט הופכים את הספר לנגיש ושימושי לסטודנטים, עורכי דין ושופטים (ואין זה מפתיע לגלות שהספר כבר צוטט בעשרות פסקי דין של בית המשפט העליון). [...] שורה תחתונה: קריאה מומלצת מעבר לספק סביר.

ד"ר ארנה אליגון דר "ביקורת ספר: 'דיני עונשין' מאת יורם רבין ויניב ואקי" עלי משפט יא 147 (2014)

137.jpg

ד"ר ארנה אליגון דר 

42.jpg
bottom of page