top of page

המדריך השלם לדיני ראיות
 

המדריך השלם לדיני ראיות, יעסוק בסוגיות אקטואליות בדיני ראיות אשר עומדות על סדר היום הציבורי. בבלוג זה תמצאו מדריכים קצרים במגוון רחב של תחומים בדיני ראיות, אשר נועדו לתת מענה לשאלות אקטואליות, כמו גם לתרום לשיח המשפטי והציבורי בתחום המרתק של דיני הראיות במשפט הישראלי.

bottom of page