top of page

סדרת פוסטים לרגל 250 שנה להולדת הספק הסביר​
 

נדמה כי לא ניתן לחשוב על כלל משפטי אשר מוכר יותר לא רק למשפטנים אלא גם לציבור הרחב, מאשר כלל ההוכחה של "מעבר לכל ספק סביר". השנה מלאו לכלל ההוכחה 250 שנה. בחודשים הקרובים אפרסם סדרה של פוסטים לכבוד חגיגות 250 שנה להולדתו של הספק הסביר, בהם נחזור בזמן ליום הולדתו של הספק ונתחקה אחר התפתחותו ועיצובו בעולם ובישראל. מוזמנים להצטרף אלי למסע המרתק בעקבות הספק.

bottom of page