top of page
תמונת הספר בראיות עם חדש.jpg
עלון השופטים.jfif

דיני ראיות | ביקורת ספרים | השופט, ד"ר אברהם טננבוים
 

עלון השופטים, גיליון 118, יוני 2021, עמ' 146-149

השם הפשוט יחסית "דיני-ראיות", מעט מטעה. היה נכון יותר לקרוא לו 'האנציקלופדיה לדיני ראיות'. ארבעה כרכים מלאים העוסקים בעקרונות דיני הראיות בישראל. בכל נושא ותת-נושא שבו עוסק המחבר, הוא מציג בקצרה את המצב הקיים בישראל, ואת הדעות השונות אם ישנן. הוא איננו מהסס לבקר את המצוי אם נראה לו שיש לעשות כן, ואף מציע פתרונות משלו. פתרונותיו מבוססים לעתים על המצב בעולם, ולעתים פתרונות ייחודיים המתאימים יותר לישראל על פי דעתו. מומלץ לכל מי שמבקש ספר יסודי ומקיף בדיני ראיות, בעיקר לעקרונות המקובלים כיום בפסיקה הישראלית.

ˮ

ערב עיון חקירה נגדית.jpg

ערב עיון בנושא:

ניהול חקירה נגדית בהליך הפלילי

האם אי חקירה נגדית של עד פוסלת את העדות? האם הנאשם זכאי או חייב להיחקר בנגדית על ידי התביעה? האם פגיעה בחקירה הנגדית פוגעת בזכות להליך הוגן? מהו הסעד החוקתי הנדרש במקרה ונפל פגם בחקירה הנגדית?

על שאלות אלה ורבות נוספות תוכלו למצוא תשובות בערב העיון שקיימנו בלשכת עורכי הדין.

ערב עיון בנושא דיני ראיות:

פסילת ראיות וחוק פירות העץ המורעל

ערב עיון פסילת ראיות.jpg

מוזמנות ומוזמנים להשתתף בכנס בנושא הכי חם כיום בדיני ראיות: דוקטרינת פסילת הראיות הפסיקתית והצעת החוק בנושא פסילת ראיות ופרי העץ המורעל - האם יש לאמץ את תורת פרי העץ המורעל בישראל?

התמודדות המשפט הפלילי עם מרחבי הסייבר

49.jpg

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלי להרצאה על ראיות דיגיטליות - הוכחת עובדות במשפט בעידן הסייבר

תמונת הספר בראיות עם חדש.jpg

דיני ראיות - כרכים חדשים

שמח לעדכן על הוצאת כרכים ג ו ד לספרי "דיני ראיות". לעיון בתוכן הספר ולרכישה בלינק המצורף

בר אילן.jpg

דיני ראיות

אוניברסיטת בר-אילן | ספריית משפטים

לאחרונה, יצא לאור "דיני ראיות" ספרו המקיף ועטור השבחים של ד"ר יניב ואקי.

ˮ

bottom of page