משולחנו של פרקליט
 

סדרת פוסטים העוסקת בעניינים שעל סדר יומה של הפרקליטות, של הסניגוריה ושל מערכת המשפט כולה. "משולחנו של פרקליט" יפתח צוהר בפני הקורא לסוגיות משפטיות אקטואליות המעסיקות את עולם המשפט והציבור כולו.